Càmping ecològic

Ens preocupem i ens ocupem de l’ecologia i el medi ambient al nostre àmbit de responsabilitat.

Accions ecològiques

  • Recollida selectiva de residus.
  • Únic càmping, (segurament a Espanya) amb reciclatge ecològic de matèria orgànica forestal i domèstica.
  • Climatització de piscina mitjançant energia solar.
  • Absència de tractaments químics dins el recinte.
  • Manteniment i foment de la massa forestal autòctona.
  • Protecció de la fauna salvatge pròpia de l’entorn pirenaic.
camping-ecologico

Ocupació
no invasiva.

Tot això es possible per mitjà d’una ocupació no invasiva i responsable del terreny, limitant l’ocupació en el temps a un període màxim de tres mesos (15 de juliol al 15 de setembre) amb una ocupació física que no supera el 30%, afavorint la convivència entre les persones que gau-deixen de l’espai i la fauna i flora existent.