Miniclub

Les activitats van dirigides, principalment als més petits.

miniclub

Fomentem
la imaginació

Fomentem les experiències a la natura (bosc, vegetació, riu, fauna, art) i jocs, diversió i desen-volupament de facultats artístiques i imaginatives (equilibris, balls, actuacions, música, circ, mà-gia, fotografia, pintura i dibuix).

*En funció de la preparació dels monitors disponibles.
**Comptem amb la participació dels pares a les excursions pel bosc i al riu.

miniclub

Espais
condicionats

Disposem d’un Bungalow de fusta com a centre del mini club, amb una zona de gespa artificial contigua. Un espai de televisió a les golfes del bar-restaurant i un edifici tipus borda (“LA CAR-PA”) per a activitats i tallers amb ping-pong que podran fer servir el joves a les nits per a les se-ves reunions i oci.